De belangenbehartiger van commercieel vastgoed in het centrum

Vereniging Eigenaren Centrum Meppel

Uitdagingen genoeg! Hoe houden we de Meppeler binnenstad gezond en bruisend, bijvoorbeeld tegen de achtergrond van de leegstand en de sterke opkomst van de internetverkopen die daarmee samenhangt? Wat kunnen we als eigenaren doen aan waarde behoud en waardestijging van onze panden?

De belangenbehartiger van commercieel vastgoed in het centrum

Vereniging Eigenaren Centrum Meppel

Uitdagingen genoeg! Hoe houden we de Meppeler binnenstad gezond en bruisend, bijvoorbeeld tegen de achtergrond van de leegstand en de sterke opkomst van de internetverkopen die daarmee samenhangt? Wat kunnen we als eigenaren doen aan waarde behoud en waardestijging van onze panden?

Doelstelling
Vastgoed Eigenaren
Centrum Meppel

Onze vereniging heeft als doel om de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van commercieel vastgoed in het centrum van Meppel en haar aanloopstraten te behartigen om bij te dragen aan een positief rendement en waardeontwikkeling van uw Vastgoed.

Door ons te verenigen kunnen wij als volwaardig gesprekspartner onze standpunten kenbaar maken bij de Gemeente en betrokken worden bij haar beleidsvorming die van invloed kunnen zijn op de waarde van commerciële vastgoedbeleggingen.

Tevens kunnen wij als gesprekspartner samen met de Meppeler Handelsvereniging zoeken naar nieuwe initiatieven om de stad aantrekkelijker te maken die bijdragen aan het verbeteren van het economisch functioneren van het centrum van Meppel waardoor uw rendement zou kunnen verhogen.

De vereniging VECM zal u op de hoogte houden van alle mogelijke subsidies, duurzaamheids vraagstukken en andere zaken die van invloed kunnen zijn om uw vastgoed aantrekkelijk te houden voor de toekomst!

Samen met de Gemeente en M.H.V. naar een economisch beter en aantrekkelijk Meppel!

Agenda en Planning Biz traject

 • 03 november 2020 Biz stukken zijn akkoord bevonden door B&W
 • 20 november 2020 Brief naar alle Onroerend Goed eigenaren binnen Biz gebied
 • 03 december 2020 Commissievergadering met uitleg nut en noodzaak door VECM ter voorbereiding op de Raadsvergadering
 • 17 december 2020 Stukken Biz ter goedkeuring Gemeenteraad (raadsvergadering)
 • 18 december 2020 Raad is akkoord vervolg brief naar alle OG eigenaren binnen Biz gebied
 • 11 januari 2021 De derde brief met stembiljetten (per object een eigen stem) naar alle OG eigenaren binnen Biz gebied
 • 18 januari 2021 Kick off (locatie ovb Arcus gebouw)
 • 11 februari 2021 Laatste dag om te stemmen en stem bijeenkomst (locatie volgt nog) met ‘s-avonds de telling en uitslag
 • 12 februari 2021 Stichting Vastgoed BIZ Meppel is nu officieel en operationeel

 

Lid Worden

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden als lid van onze nieuwe vereniging.

De lidmaatschapskosten bedragen slechts € 50,- per jaar, en daarmee krijgt u o.a.:

 • Inspraak middels uw stem tijdens onze besloten vergaderingen;
 • De agenda en de acties die wij uitvoeren, in samenwerking met gemeente en de winkeliersvereniging MHV;
 • Beleidsdocumenten betreffende de binnenstad;
 • Voorlichtingsbijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals verduurzaming met rendement, effectieve aanpak van de leegstand, gebruik van Gevelfonds en andere subsidies.

Contact


Vereniging Eigenaren Centrum Meppel

Wandelbosweg 75
7971 AA Havelte
info@vec-meppel.nl
M: 06-26520183

Bank NL81 RABO 0335 0337 84
KvK 73080039