Beste vastgoedondernemer,

Samen investeren in een sterke en bruisend centrum. Dat kán – door samen te investeren via uw eigen BIZ.

Om naar de toekomst toe de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het centrum vast te houden, zijn investeringen en samenwerking van belang. Vanuit diverse partijen wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het centrum van Meppel.

Om deze ontwikkelingen en investeringen te structureren en ervoor te zorgen dat de partijen elkaar versterken, is in 2019 een Bureau Binnenstad Meppel (BBM) opgericht. In BBM werken de drie partners, ondernemers (MHV), vastgoedeigenaren (VECM) en gemeente – ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid – samen aan het realiseren van een compact, compleet en comfortabel centrum.

Om als pandeigenaren zijnde niet-woning, in Bureau Binnenstad Meppel als volwaardige partij mee te kunnen praten over en te sturen op de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad, is een professionele organisatie met financiële middelen van belang.

Door de oprichting van een BIZ voor pandeigenaren niet-woning, in de binnenstad wordt deze professionaliteit behaald en wordt er financieel bijgedragen aan een toekomstbestendig centrum, waarin er voor de ondernemers een goed ondernemersklimaat wordt gerealiseerd. Hierdoor kunnen we leegstand terugdringen en de huurprijzen op niveau houden.

In de BIZ folder staat de belangrijkste informatie over de BIZ. Begin 2021 wordt de stemming georganiseerd voor de oprichting van de BIZ-vastgoed. Wij rekenen op uw stem voor een sterk en bruisend centrum!

Vereniging van Eigenaren Centrum Meppel (VECM)

Voorzitter Gerard ter Braake

Downloads

Meerjarenplan 2021 – 2025
BIZ vastgoed centrum Meppel
Deze folder is een korte samenvatting van een uitgebreid meerjarenplan. Wilt u het plan graag lezen?
Meerjarenplan 2021 – 2025 downloaden >>

BIZ Meppel
Samen investeren in een sterk en bruisend centrum
BIZ folder Downloaden >>

Nota Parkeerbeleid
Visie van VECM op het Parkeerbeleid in en rond het centrum. Publicatie in MC van 20/01/21
Visie Parkeerbeleid Downloaden >>

Agenda en Planning BIZ traject